Instalacja elektryczna - silnikowa
Generalną zasadą prowadzenia okablowania w instalacjach z falownikami jest instalowanie możliwie najkrótszych przewodów. Zastosowane przekroje, typy kabli i przewodów zależą od miejsca instalacji, prowadzenia tras kablowych oraz odległości silnika od szafy napędowej.
Kable silnikowe zawsze powinny być odseparowane od pozostałych przewodów. Jeżeli w ich pobliżu będą umieszczone inne przewody, może spowodować to znaczne zakłócenia w obwodach sterowania.
Zalecane jest stosowanie się do następujących zasad:
- odległości między kablami silnikowymi oraz kablami sterowania i sygnałowymi to minimum 50 cm
- odległości między kablami silnikowymi oraz pozostałymi kablami zasilania minimum 30 cm
- w przypadku gdy zachowanie powyższych odległości nie jest możliwe, należy stosować płyty lub blachy separacyjne.

Zalecane kable silnikowe

kabel falownikowy budowaNa rysunku przedstawiono budowę kabla silnikowego w izolacji PVC lub polietylenowej dla napięcia pracy 0,6/1kV. Idealny kabel posiada żyły kabli wykonywane jako linki giętkie (5 klasa giętkości zgodnie z PN-EN 60228) co przy połączeniu ze specjalną konstrukcją ekranu zapewnia odporność tych kabli na drgania często pojawiające się w układach napędowych. Kabel posiada ekran ze specjalnej folii aluminiowej na który nałożony jest ekran z oplotu z pobielanych drutów Cu, optymalne pokrycie ok. 80%. Kable silnikowe powinny mieć niską pojemnośc zarówno w stosunku żyła-żyła jak i żyła-ekran, zapewni to mniejsze obciążenie samego falownika jak i podniesienie sprawności układu napędowego. Przykładem może być przewód do falowników 2YSLCY-J.

Silnikowa instalacja kablowa

Główną zasadą jaką należy się kierować projektując instalację kabla silnikowego to jego jak najkrótszy odcinek i uziemianie kabla po jego obydwu stronach. Uziemianie kabla w obwodzie 360° należy wykonywać przy wyjściach i wyjściach kabli z szafy napędowej oraz puszki zaciskowej silnika elektrycznego. Więcej szczegółów znajduje się w dziale EMC. Wyjście kabla powinno być zrealizowane za pomocą specjalnych przepustów lub dławików kablowych spełniających normy i Dyrektywy EMC. prowadzenie kabli falownikowych
Trasy kablowe zasilania, silnikowe i sygnałowe powinny być odsunięte od siebie zgodnie z rysunkiem a jeśli nie mamy możliwości prowadzenia inaczej i musimy skrzyżować kable sygnałowe to krzyżujemy je pod kątem prostym w stosunku do kabli silnoprądowych. Ze względu na skuteczność, ekrany kabli muszą mieć dobrą przewodność i musi pokrywać całą powierzchnię kabla. Impedancja przejściowa definiuje skuteczność ekranowania kabla. Kable w zależności od typu, długości i przekrojów, mogą mieć ekran zewnętrzny pleciony lub spiralny wykonany z miedzi lub miedzi pobielanej. W niektórych wypadkach dopuszcza się instalacje kabli posiadających ekran wykonany z aluminium lub stali. Nie należy zapominać o obciążalności kabla silnikowego i stosować kable o wystarczających parametrach.
Ocena: 4.52/5 opinii: 31