Trasy kablowe instalacji falownikowych
Wskazówki dotyczące montażu przewodów na zewnątrz szaf rozdzielczej: przy większych długościach przewodów należy zapewnić duży odstęp pomiędzy przewodami.
Przy montażu kabli przesyłających różne rodzaje sygnałów równolegle, zakłócenia można zmniejszyć przez zastosowanie metalowej ścianki izolującej lub przez wykorzystanie oddzielnych kanałów kablowych.
Kabel silnikowy w układzie z falownikiem PWM stanowi źródło zakłóceń dla innych elementów automatyki i sterowania. W celu sterowania prędkością silnika elektrycznego wytwarzany jest przez falownik trójfazowy przebieg fali napięcia PWM (impulsy prostokątne o częstotliwości na poziomie kilku do kilkunastu kHz) o regulowanej wartości częstotliwości pierwszej harmonicznej. Zakłócające oddziaływanie długiego kabla silnikowego ograniczyć można przez stosowane metalowej przegrody (w tym samym korycie kablowym) lub przez zastosowanie oddzielnych koryt dla kabli silnikowych i kabli słaboprądowych oddalonych od siebie minimum 30..50 cm.
Ocena: 1.97/5 opinii: 87