Montaż mechaniczny falowników
Przed przystąpieniem do budowy szafy napędowej należy zapoznać się z dokumentacją falownika który będzie instalowany oraz z dokumentacjami pozostałych montowanych elementów takich jak: filtry przeciwzakłóceniowe, dławiki sieciowe i silnikowe, wentylatory wyciągowe czy łączniki mocy.
Stosowne normy i Dyrektywy UE określają dość ściśle metodykę budowania instalacji napędowych oraz ich zabezpieczania i sterowania nimi, zawsze należy dostosować do ww przepisów budowaną instalację aby uniknąć w przyszłości problemów z odbiorami aplikacji napędowej czy przy rozruchach. Niezmiernie ważnym elementem konstrukcyjnym szafy napędowej są kable lub szyny zasilające, pamiętajmy zatem aby przed przystąpieniem do montażu przewidzieć ich odpowiednie przekroje.

Uwaga !
W przypadku nie przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy, może dojść do poważnych obrażeń ciała i/lub szkód materialnych.

Przy projektowaniu szafy napędowej musimy pamiętać i stosować się do następujących zasad:
- wszystkie komponenty powinny być zamontowane w taki sposób, aby istniała możliwość demontażu bez konieczności demontażu innych urządzeń
- każdy komponent powinien być wyraźnie oznaczony dla jego łatwej identyfikacji. - pozostaw wystarczającą przestrzeń na okablowanie i manewrowanie narzędziami
„- pamiętaj że przy dużych mocach występują grube kable, trudne w układaniu
„- rozłącznik z bezpiecznikiem powinien być pierwszym urządzeniem zainstalowanym zaraz za połączeniami kabli
„- szyny przed rozłącznikiem z bezpiecznikami powinny posiadać odpowiednią wytrzymałość zwarciową
„- uchwyt rozłącznika głównego oraz urządzenia sterujące i monitorujące powinny być umieszczone na właściwej wysokości, zdefiniowanej przez Dyrektywę Maszynową

Wszystkie elementy montowane do płyty montażowej lub konstrukcji szafy, należy przykręcać śrubami galwanizowanymi o odpowiedniej wielkości mechanicznej i dokręcane z odpowiednim momentem tak aby zapewnić trwałe połączenie mechaniczne.
Ocena: 4.61/5 opinii: 31