Wyłączniki różnicowoprądowe w instalacjach z falownikami
Mimo braku wymogu stosowania wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach z falownikami, może wystąpić konieczność ich zastosowania. W takim przypadku należy pamiętać o poniższych informacjach.
Przemiennik częstotliwości jest wyposażony w prostownik sieciowy. W przypadku zwarcia z częścią przewodzącą przepływ prąd stałego może zablokować działanie ochronne wyłącznika różnicowoprądowego czułego na prądy przemienne (typ AC) lub wyłącznika różnicowoprądowego czułego na prądy pulsujące (typ A). Ochrona nie będzie działać, dlatego zalecane jest użycie:

W przemiennikach zasilanych jednofazowo wyłączników różnicowoprądowych o znamionowym prądzie różnicowym ≥30mA , czułych na prąd różnicowy pulsujący.

W przypadku przemienników zasilanych trójfazowo wyłączników różnicowoprądowych uniwersalnych o znamionowym prądzie różnicowym ≥300 mA, czułych na prądy różnicowe przemiennie, pulsujące i stałe (typ B).
Zbędne zadziałanie wyłącznika różnicowoprądowego może być wywołane:
- przez prądy wyrównawcze wynikłe z pojemności kabli ekranowanych szczególnie przy znacznych ich długościach,
- przy jednoczesnym załączeniu wielu przemienników do wspólnej sieci,
- przy zastosowaniu dodatkowych filtrów (RFI, sieciowych)oraz dławików.
Ocena: 4.48/5 opinii: 58