Instalacja elektryczna - sterowanie
Połączenie sterowania są czułe na zakłócenia z wnętrza i z zewnątrz obudowy falownika. Należy zawsze stosować skrętkę parowaną dla minimalizacji zakłóceń i rozdzielać kable sterowania sygnałów analogowych i cyfrowych oraz kable sterownicze o różnych potencjałach. Ekrany kabli sygnałów analogowych zawsze uziemiać przy najbardziej zakłócanym końcu, a pozostałe kable z obu stron.
Wszystkie cewki przekaźników powodują stany przejściowe przy przełączaniu należy zawsze instalować tłumiki stanów przejściowych dla ograniczania energii i przepięć w trakcie łączenia oraz ochrony styków przekaźników (warystory, tłumiki diodowe lub filtry RC). Nigdy nie należy mieszać kabli sygnałowych o różnych potencjałach sygnałów.
O skuteczności ekranowania przewodu decyduje:
Dobre połączenie ekranowania dzięki przygotowaniu ekranowania na dużej powierzchni.
Należy stosować tylko oplot ekranujący o niskiej rezystancji ekranowania, wykonany z ocynowanej lub niklowanej miedzianej plecionki.
Należy stosować plecionkę ekranującą o stopniu pokrycia > 70 % i kącie pokrycia 90 ° .
Nieekranowane końcówki przewodów powinny być jak najkrótsze.

Technologia połączeń ekranowanych

ekranowanie kabli sygnałowych Ekranowanie należy wykonać na dużej powierzchni i przymocować przy pomocy metalowych łączników kablowych lub zacisków przewodzących prąd. Ekranowanie należy wykonywać bezpośrednio na odpowiedniej osłonie ekranującej urządzenie wykonanej z blachy. Izolację z kabla zdejmujemy tylko w miejscu styku ekranu z obejmą uziemiającą ale w taki sposób aby ekran pełną powierzchnią stykał się z nią. W systemie łączenia ekranów WAGO konstrukcja elementu dociskowego zapewnia dużą skuteczność połączenia, a zarazem stanowi zabezpieczenie przewodów przed wyrwaniem. Zintegrowana ze złączką sprężyna dociskowa kompensuje odkształcenia przewodów, powstające w miejscu ich połączenia. Dodatkowo wykonać ekranowanie na przewodzącej i uziemionej płycie montażowej w szafie rozdzielczej ( w przypadku elementów sterowania odizolowanych). Polecamy również dział dotyczący Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC.
Ocena: 4.45/5 opinii: 42