Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo zawsze jest na pierwszym miejscu !

Bezpieczna konstrukcja szafy napędowej

Należy dbać o zapewnienie dostatecznej ochrony falownika, postępuj zgodnie z podręcznikiem użytkownika falownika, podręcznik ten zawiera sekcje dotyczącą ochrony zwarciowej. Przestrzegaj zasad – nie jest to jedynie sprawa ochrony falownika, ale również ochrony użytkownika !!! Szyny prądowe muszą być stabilnie montowane np. szyny prądowe przed bezpiecznikami /wyłącznikiem mają taką samą ochronę jak szyny/kable zasilające z transformatora do falownika, występujące tu moce zwarciowe mogą być bardzo duże !
Jeżeli konstrukcyjne podparcie nie jest wystarczająco mocne, szyny mogą się poluzować i dotykać do konstrukcji szafy.
Należy zawsze montować drzwi szafy napędowej. W przypadku zwarcia drzwi zabezpieczają przed "wyrzucaniem" płomieni lub ciał stałych poza szafę. Drzwi muszą być wystarczająco mocne, aby wytrzymały ciśnienie powstające przy dużych zwarciach. Przy dużych mocach również występujące siły są bardzo duże !
Konstrukcja szafy powinna być tak zaprojektowana, aby ukierunkować wyładowania ciśnienia występujące w czasie zwarcia we właściwym kierunku np.: szafa posiada wystarczająco duże otwory na górze lub tyle szafy lub wyładowanie ciśnienia otwiera dach szafy.
Drzwi muszą posiadać zabezpieczenie/blokadę przed otwarciem w czasie pracy. Osłony części elektrycznych muszą być wykonane poprawnie , jeżeli osłony wykonane są z materiałów przewodzących, należy zwrócić szczególną uwagę na pewność i stabilność montażu, aby zabezpieczyć się w każdym przypadku przed kontaktem osłon z obwodami elektrycznymi będącymi pod napięciem.

Bezpieczeństwo montażu szafy

Należy również dbać o bezpieczeństwo w trakcie montażu szafy. Moduły falowników dużej mocy mogą być bardzo ciężkie. Należy zapewnić właściwe narzędzia do podnoszenia i obsługi modułów falownika. Pamiętać należy, że środek ciężkości falownika może znajdować się stosunkowo wysoko co zwiększa ryzyko upadku lub wysunięcia się modułu.
Ocena: 4.71/5 opinii: 34