Instalacja elektryczna - osprzęt dodatkowy
Przy stosowaniu filtrów sieciowych lub filtrów przeciwzakłóceniowych zewnętrznych, pomiędzy filtrami sieciowymi i/lub filtrami przeciwzakłóceniowymi a falownikiem, należy instalować przewód ekranowany, jeśli przewód ten będzie dłuższy niż 300 mm.
Nieekranowane żyły muszą być skręcone. Przy pracy grupowej DC lub zasilaniu DC należy stosować ekranowane przewody. Przekrój poprzeczny przewodów musi zostać dobrany z uwzględnieniem odpowiednich bezpieczników (należy przy tym przestrzegać przepisów lokalnych norm jak i Dyrektyw UE). Instalacja musi być zgodna z zasadami kompatybilności elektromagnetycznej.
Przewód do kontroli temperatury silnika (PTC lub przełącznik termiczny) musi być ekranowany i instalować należy oddzielnie i w określonej odległości od przewodu silnika.
Panele operatorskie montowane na elewacji szafy napędowej należy łączyć dedykowanymi kablami dostarczanymi przez producenta falowników.
Ocena: 4.59/5 opinii: 27