Dobór kabla silnikowego do falownika
Prawidłowy dobór kabla do falownika jest bardzo istotny dla całej instalacji napędowej. Na powyższym rysunku przedstawiono budowę ekranowanego kabla do połączenia silnika z falownikiem. Specjalna budowa kabla silnikowego zapewnia bezawaryjna pracę systemu napędowego oraz spełnienie wymogów norm i dyrektyw kompatybilności elektromagnetycznej EMC. Dane przedstawione w tabeli dotyczą prawidłowego doboru kabla silnikowego dla długich odcinków łączeniowych falownik - silnik.
Opis do rysunku:
1 - elastyczna żyła miedziana
2 - izolacja żyły
3 - ekran ze specjalnej folii aluminiowej
4 - ekran (oplot)
5 - opona zewnętrzna.
silnik [kW] kabel mm2
0,18 4x1,5
0,25 4x1,5
0,37 4x1,5
0,55 4x1,5
1,1 4x1,5
1,5 4x1,5
2,2 4x2,5
3 4x2,5
4 4x4
5,5 4x4
7,5 4x4
11 4x6
15 4x10
18,5 1x16
22 4x25
30 4x25
37 4x35
45 4x35
55 4x50
75 4x70
90 4x95
110 4x120
132 4x150