Kalkulator do obliczania spadków napięć na miedzianych kablach i przewodach zasilających. Jednym z największych problemów przy zasilaniu urządzeń niskim napięciem są spadki napięcia na przewodach zasilających. Spadek napięcia określa maksymalną odległość odbiornika od źródła zasilania oraz przekrój przewodów.