Zasada działania ramp czasowych w falowniku

Rampa przyspieszania i hamowania

Przy ustawieniach falownika z aktywna rampą przyspieszania i hamowania (rysunek 1), napęd po otrzymaniu polecenia START generuje częstotliwość od minimalnej (ustawionej) do częstotliwości zadanej - przez czas zaprogramowany w funkcji ramapa czasu przyspieszania. Następnie falownik pracuje z zadaną częstotliwością, po otrzymaniu polecania STOP, rozpoczyna się hamowanie od częstotliwości z jaką falownik pracował do zera - przez czas zaprogramowany w funkcji ramapa czasu hamowania.

Rampa przyspieszania i wybieg

Przy ustawieniach falownika z aktywna rampą przyspieszania i hamowaniem wybiegiem (rysunek 2), napęd po otrzymaniu polecenia START generuje częstotliwość od minimalnej (ustawionej) do częstotliwości zadanej - przez czas zaprogramowany w funkcji ramapa czasu przyspieszania. Następnie falownik pracuje z zadaną częstotliwością, po otrzymaniu polecania STOP, falownik natychmiast zostaje wyłączony (0Hz, 0V). Stan ten można porównać z zachowaniem się silnika po otwarciu stycznika zasilającego, silnik zatrzymuje się siłą bezwładności i falownik w żaden sposób nie kontroluje drogi i czasu hamowania.

Rampy czasowe podczas regulowanej pracy falownika

W trakcie gdy falownik pracuje i regulujemy jego częstotliwość wyjściową (rysunek 3), narastania i zmniejszania obrotów jest cały czas kontrolowane rampami czasowymi. W chwili np. zwiększania częstotliwości, częstotliwość wzrasta w funkcji zaprogramowanego czasu w rampie przyspieszania i identycznie w chwili zmniejszania częstotliwości zgodnie z czasem rampy hamowania.
Ocena: 4.70/5 opinii: 101