Jeden falownik - kilka silników
Przy wykorzystaniu sterowania skalarnego lub w niektórych modelach falowników trybu wzmocnionego, mamy możliwość podłączenia kilku silników do jednego falownika. Oczywiście musimy spełnić kilka warunków aby prawidłowo zbudować taki układ nie generujący zakłóceń i uszkodzenia falownika.

- suma prądów wszystkich silników nie może być większa niż nominalny prąd falownika
- stosować identyczne silniki
- silniki zabezpieczać pojedynczo termistorami lub termikami bimetalicznymi
- przy długich kablach silników mogą wystąpić prądy upływu poprzez pasożytniczą pojemność kabli, może to wyzwolić alarm doziemienia, należy wtedy stosować filtr silnikowy.

Połączenie równoległe wielu silników powoduje zmniejszenie oporności przyłączeniowej na wyjściu przetwornicy częstotliwości. Sumaryczna indukcyjność również się zmniejsza, natomiast zwiększa się pojemność kabli. Wynikiem tego są większe jak przy podłączeniu silników pojedynczych odkształcenia prądu. Pobór prądu można zmniejszyć stosując dławiki silnikowe lub filtry sinus na wyjściu falowników.
Przy równoległym podłączeniu na wyjściu przetwornicy silników o dużych różnicach mocy (np. 11 kW i 30 kW ) mogą wystąpić problemy przy starcie na niskich obrotach. W skrajnych przypadkach silnik na niewielkich obrotach może nie osiągnąć pełnego momentu obrotowego. Powodem mogą być stosunkowo duże oporności rezystancyjne w stojanie silnika. W takich przypadkach wymagane jest wyższe napięcie startu.

W systemie sterowanie bezwzględnie należy przestrzegać poniższych zasad: przed startem falownika zamknąć styczniki poszczególnych silników a otwierać je możemy dopiero po wyhamowaniu napędów. Zabronione jest dokonywanie przełączeń styczników podczas pracy falownika gdyż może to doprowadzić do jego uszkodzenia.


Ocena: 4.16/5 opinii: 62