Prawidłowe podłączenie falownika
Na rysunku przedstawiono prawidłowe i zgodne z regułami kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), zasady montażu falownika.

Pełne uwzględnienie i zastosowanie wszystkich elementów systemu zasilania i sterowania spełnia warunki zgodności z normami EMC. Elektryczne i magnetyczne pole zakłócające może zostać ograniczone do żądanego poziomu. Wymagane środki skuteczne są tylko w połączeniu, zatem należy je uwzględnić już w fazie projektowania szafy napędowej. Spełnienie zasad EMC w terminie późniejszym może wiązać się ze zwiększonymi kosztami i dodatkowym nakładem pracy.

Środki związane z uziemieniem

Są one konieczne do spełnienia właściwych przepisów prawnych, jak również są podstawowym warunkiem dla efektywnego zastosowania innych środków, takich jak filtry czy ekranowanie. Wszystkie przewodzące prąd metaliczne elementy obudowy muszą być połączone elektrycznie z potencjałem ziemi. Przy tym istotnym do zachowania środków EMC jest nie tylko przekrój przewodu, lecz powierzchnia, na której mogą płynąć prądy o wysokich częstotliwościach. Wszystkie punkty uziemienia muszą być prowadzone bezpośrednio do centralnego punktu uziemienia (szyna wyrównania potencjałów) z zachowaniem niskiej rezystancji połączenia. Miejsca styku muszą być pozbawione farby i korozji (stosować należy np. ocynkowane płyty montażowe).

Prawidłowe połączenie całości instalacji od szafy napędowej do zacisków silnika porównać można do instalacji hydraulicznej gdzie nie może być żadnych wycieków co przekłada się na pełne ekranowanie falownika i elementów niezbędnych do jego zasilania i sterowania nim przez wyjście specjalnym dławikiem kablowym na zewnątrz szafy i przez dławik kablowy do zacisków silnika. Na całej długości instalacji nie możemy pozwolić na utratę ekranowania.
Ocena: 4.65/5 opinii: 65