Podłączanie wejść analogowych

Obecnie produkowane falowniki, posiadają dedykowane lub programowalne uniwersalne wejścia analogowe w standardach przyjętych w automatyce przemysłowej: 0...10V i 0(4)...20mA.

1 - Regulacja potencjometrem zewnętrznym (wejście napięciowe)
2 - Regulacja z zadajnika lub sterownika PLC (wejście napięciowe)
3 - Regulacja z zadajnika, czujnika, etc.. (wejście prądowe aktywne)
4 - Regulacja z zadajnika, czujnika, etc.. (wejście prądowe pasywne).

Potencjometr zewnętrzny

Najprostsze i jedno z najczęściej wykorzystywany sposobób zadawania częstotliwości falownika. Potencjometr podłączony z jednej strony do źródła napięcia +10V z drugiej strony do napięcia źródła odniesienia (-Uz, GND lub COM). Suwak potencjometru łączymy do wejścia analogowego (IA) napięciowego.

Regulacja za pomocą zadajnika lub sterownika PLC z analogowym wyjściem napięciowym

Napięcie (-Uz) sterownika PLC, zadajnika lub przetwornika łączymy z napięciem odniesienia falownika (GND lub COM) a do napięciowego wejścia analogowego falownika podłączamy wyjście analogowe (AO) ze sterownika.

Wejście prądowe z zadajnikiem aktywnym

Podłączony do wejścia analogowego np. przetwornik czy zadajnik posiada własne zasilanie i podłączeniu do falownika potencjału odniesienia do wejścia IA płynie prąd z zakresu 0(4)...20mA, regulując częstotliwość wyjściową falownika.

Wejście prądowe z zadajnikiem pasywnym

Przetwornik czy zadajnik bez własnego zasilania, musimy podłączyć do zasilacza zewnętrznego lub do napięcia np. +24V w falowniku, wyjście (-) przetwornika łączymy do wejścia prądowego falownika a minus zasilania łączymy z zaciskiem GND (COM) falownika. Do wejścia IA płynie prąd z zakresu 0(4)...20mA, regulując częstotliwość wyjściową falownika.
Ocena: 4.87/5 opinii: 61