Hamowanie prądem stałym
Większość produkowanych obecnie falowników ma możliwość programowego uruchomienia hamowania dynamicznego prądem stałym. W zależności od modelu funkcjonalność tę możemy uruchomić i sterować nią według różnych zależności.

Hamowanie prądem stałym - wybieg

Na górnym rysunku przedstawiono pracę falownika z zatrzymaniem silnika wybiegiem, po zdjęciu pozwolenia na pracę falownik przestaje kontrolować obroty silnika i silnik zatrzymuje się wyhamowywany obciążeniem i mechanicznymi oporami własnymi.
Po upłynięciu np. zaprogramowanego czasu następuje włączenie hamowania dynamicznego prądem stałym, hamowanie trwa przez czas ustawiony w odpowiednim parametrze falownika, poziom napięcia stałego również jest możliwy do zaprogramowania w postaci procentowej lub bezwzględnej. Po upływie czasu hamowania zostaje zdjęte napięcie stałe z zacisków silnika.

Hamowanie prądem stałym - rampa

Dolny rysunek prezentuje metodę hamowania prądem stałym z wykorzystaniem rampy czasowej hamowania falownikiem.
Po zaniku sygnału startu falownika, częstotliwość wyjściowa spada według ustawionego czasu rampy, w chwili osiągnięcia ustawionej częstotliwości (np. 20 Hz) zostaje uruchomione hamowanie prądem stałym.
W zależności od typu falownika, hamowanie to trwa przez zaprogramowany w falowniku czas lub do zmniejszenia się częstotliwości wyjściowej do zera.
Hamowanie dynamiczne należy uruchamiać w aplikacjach które wymagają szybkiego wyhamowania po zdjęciu zezwolenia na pracę falownika, szczególną uwagę należy zwrócić na to że hamowanie taką metodą zbyt często powoduje nagrzewanie się uzwojenia silnika elektrycznego.
 
Zobacz także: Słownik Hamowanie dynamiczne

Ocena: 4.69/5 opinii: 35