A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Czas przyspieszania


Czas przyspieszania jest programowalną funkcją w falowniku służącą do ustawiania czasu od momentu startu do osiągnięcia maksymalnej zaprogramowanej lub wybranej częstotliwości pracy falownika.
Jeżeli falownik osiągnął już częstotliwość pracy np. 20 Hz i zwiększymy częstotliwość do 40 Hz potencjometrem to falownik w czasie zaprogramowanej rampy zwiększy częstotliwość wyjściową do 40 Hz.
W niektórych bardziej zaawansowanych falownikach można swobodnie kształtować rampę przyspieszania (jak i hamowania). Kształtując rampę można ustawiać jej stromość tak aby np. w początkowej fazie częstotliwość szybciej narastała.

Zobacz także: Czas hamowania oraz zasada działania ramp czasowych


Ocena: 4.65/5 opinii: 26