A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Czas hamowania


Czas przyspieszania jest programowalną funkcją w falowniku służącą do ustawiania czasu od momentu częstotliwości roboczej do momentu zatrzymania silnika lub wybranej (np. potencjometrem) częstotliwości niższej.

Jeżeli zmniejszymy częstotliwość roboczą to falownik będzie ją zmniejszał według rampy hamowania.
W niektórych bardziej zaawansowanych falownikach można swobodnie kształtować rampę hamowania (jak i przyspieszania).

Kształtując rampę można ustawiać jej stromość tak aby np. w początkowej fazie częstotliwość szybciej zmniejszała się.

Zobacz także: Czas przyspieszania oraz zasada działania ramp czasowych


Ocena: 3.97/5 opinii: 29