A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Częstotliwość maksymalna


Częstotliwość maksymalna - górna granica częstotliwości zaprogramowana w falowniku. Jeżeli zaprogramujemy częstotliwość maksymalną na poziomie 75 Hz, to dzięki temu parametrowi, falownik mimo że ma np. możliwość pracy z maksymalną częstotliwością 500 Hz to nie przekroczy granicy 75 Hz.
Ocena: 4.19/5 opinii: 16