A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Częstotliwość taktowania [kluczowania]


Częstotliwość taktowania - częstotliwość załączania tranzystorów falownika, standardowa możliwość zmian zawiera się w zakresie: 4, 6, 8,10, 12,16 kHz. W nowoczesnych falownikach można parametryzować parametr taktowania od 1...24 kHz z rozdzielczością 0,1 kHz. Tranzystory w falowniku są przełączane przez sygnały sterujące generowane w obwodzie sterowania i zabezpieczeń przemiennika.
 
Hałas emitowany przez silnik można ograniczyć stosując dużą częstotliwość przełączeń tranzystorów, zwiększenie częstotliwości kluczowania zwiększa moc strat powodując zmniejszenie obciążalności falownika.

Ocena: 4.48/5 opinii: 40