A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Czas utyku


Parametr ten to czas, po upływie którego stan pracy falownika sygnalizowany jest jako utyk.
Czas utyku jest zliczany przez wewnętrzny licznik zliczający wgórę i w dół. Jeżeli zliczona wartość przekroczy ustawiony limit, sygnalizowany jest stan utyku zgodnie z zaprogramowanym parametrem.
Zakres wartości czasu utyku w poszczególnych modelach może się znacząco różnić, typowy zakres to: 0,5 sekundy do 240 sekund.
Funkcja ta jest ściśle powiązana z parametrem prądu utyku i działa wówczas jeśli prąd ten jest zaprogramowany w falowniku.
Zbyt krótki czas reakcji na utyk może spowodować niepotrzebną (błędną) reakcję falownika.
Należy zawsze sprawdzać mechanikę napędu i oszacować zarówno wartość prądu utyku jak i czasu reakcji na utyk.

Zobacz także: Prąd utyku


Ocena: 4.55/5 opinii: 22