A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Motopotencjometr [MOP]


Funkcja programowalna w falownikach z wykorzystaniem 2 wejść cyfrowych do regulacji częstotliwości wyjściowej falownika. Jedno wejście służy do zwiększania częstotliwości a drugie do zmniejszania częstotliwości.
Do wejść cyfrowych podłączamy styki NO (np. przyciski) poprzez zwieranie styków falownik odpowiednio reaguje. Naciśnięcie jednoczesne przycisków nie powinno skutkować żadną reakcją falownika (blokada).
W zależności od możliwości i typu falownika po wyłączeniu zasilania falownika, wartość częstotliwości ustawiona przez funkcję motopotencjometru może być zapamiętywana lub zerowana. Inną przydatną funkcją jest możliwość zmiany nastaw częstotliwości przez motopotencjometr w trakcie postoju falownika.
Istnieje możliwość pracy z zapamiętywaniem częstotliwości lub bez zapamiętywania w zależności od typu falownika i jego zaprogramowania. Motopotencjometr pozwala na zadawanie częstotliwości bez zewnętrznego zadajnika czy potencjometru. W niektórych modelach falowników mamy do dyspozycji ustawienia skoku częstotliwości po jednokrotnym naciśnięciu przycisku i możliwość zmiany nastawy po przytrzymaniu przycisków.
Ocena: 4.33/5 opinii: 33