A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Wejście cyfrowe


Wejście cyfrowe (binarne, dwustanowe) przyjmujące stan logiczny 0 lub 1. Standardowy zakres napięcia wejść cyfrowych to 24VDC.
Wejścia cyfrowe są zazwyczaj izolowane od obwodów sterownika poprzez transoptory co zmniejsza możliwość ich uszkodzenia.
W zależności od sposobu i systemu sterowania, wejścia cyfrowe obsługiwane są z wewnętrznego zasilacza falownika lub z zewnętrznego zasilacza, sterownika PLC itd... W przypadku podłączenia zasilania zewnętrznego należy podłączyć biegun ujemny (dla logiki dodatniej) do falownika.
Wejścia cyfrowe w falownikach dzielimy na wejścia z przypisanymi na stałe funkcjami i dowolnie programowalne przez użytkownika. Wejścia funkcjonalne obsługują np. START i STOP falownika a wejścia programowalne po zaprogramowaniu mogą: zmieniać kierunek obrotów, wymuszać częstotliwości stałe, resetować błędy falownika. wyzwalać błąd zewnętrzny itp...
Ocena: 4.13/5 opinii: 31