A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Filtr wejścia analogowego


Za pomocą filtra wejścia analogowego można filtrować zakłócenia sygnałów analogowych.
Stała czasowa filtra ustala i wygładza sygnał wejściowy w taki sposób aby nie zakłócał np. regulatora PID. Stałą czasową można ustawiać w odpowiednim zakresie lub ją dezaktywować.
Dzięki temu, odczyt wejścia analogowego jest realizowany przez procesor falownika w odpowiednich odstępach czasowych a jego wartość jest uśredniona. Na przedstawionym rysunku prezentowany jest wykres filtrowania wejścia analogowego w funkcji czasu.
1 - Sygnał analogowy z zakłóceniami (niefiltrowany)
2 - Filtrowany sygnał analogowy
3 - Stała czasowa filtra przy 63 % wartości zadanej
Ocena: 4.92/5 opinii: 12