A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Filtr silnikowy


Filtry sieciowe (zwane także filtrami du/dt) to filtry instalowane pomiędzy falownikiem a silnikiem. Silniki i elementy półprzewodnikowe narażone są na przepięcia wywołane komutacją w przemienniku częstotliwości i powodują przez stromość narastania napięcia zmniejszenie wytrzymałości izolacji co spowodować może stany awaryjne.
Filtry te zmniejszają prąd upływu w przewodach silnikowych, co jest ważne przy dużych odległościach silnika od falownika oraz redukują znacznie poziom zakłóceń i zmniejszając straty i obniżając temperaturę pracy silnika.
Ocena: 4.06/5 opinii: 17