Zabezpieczenie silnika przed zanikiem fazy

Zabezpieczenie silnika przed zanikiem fazy przed i za stycznikiem (kontrola styków stycznika) można realizować za pomocą przekaźnika zadzorczego MPN-PDC-A230-108, firmy Aniro.
Przekaźnik  nadzorczy  przeznaczony  jest  do zastosowania  w  układach  automatyki  i sterowania do kontroli asymetrii, kierunku faz oraz  zadziałania  styków  stycznika  w  sieciach trójfazowych  AC.  Zabezpiecza silniki przed wystąpieniem  asymetrii  napięciowej, nieprawidłowej  kolejności  faz  lub uszkodzeniem  styków  stycznika wykonawczego.
Przkaźnik podłączany jest do stycznika od strony zasilania i od strony silnika, kontrolowane jest zatem napięcie przed jak i za stycznikiem wykonawczym. W  przypadku  wykrycia  asymetrii  napięciowej, przekaźnik zostanie wyłączony na stałe  i  ponowne  jego  uruchomienie  wymaga odłączenia  i  ponownego  załączenia  napięcia zasilającego. Po  podaniu  zasilania  układ  załączy  obwód stycznika tylko w przypadku braku asymetrii i wykrycia poprawnej kolejności faz, niezależnie od ustawionego czasu opóźnienia. W  przypadku  braku  potrzeby  kontroli  styków stycznika,  wejścia  V1,  V2  oraz  V3  można pozostawić niepodłączone.

Podstawowe cechy przekaźnika nadzorczego MPN-PDC-A230-108

- Przeznaczony do kontroli napięcia 3x230/400V AC
- Pomiar asymetrii oraz kierunku faz
- Kontrola styków stycznika
- Regulacja progu asymetrii i czasu opóźnienia
- Obudowa modułowa 17,5mm
- Do zastosowao w instalacjach niskiego napięcia
- Zgodny z normą PN-EN 60730-1


Ocena: 4.05/5 opinii: 39