Wentylacja i chłodzenie falowników
Mimo dużej sprawności, falowniki generują straty energii która zamieniana jest na ciepło wydzielane. Mimo że falowniki posiadają własne wentylatory służące do schładzania wewnętrznego radiatora to potrzebna jest wymiana powietrza w środowisku szafy napędowej. Starty energii zamienione w ciepło mogą wynosić nawet do kilkudziesięciu kilowatów.
Z doświadczenia wiemy że znaczna ilość napraw serwisowych związana jest z temperaturą pracy urządzenia/chłodzeniem a wiele uszkodzeń komponentów falownika jest spowodowanych przegrzaniem.
Nawet jeśli nie jest zapewniony wymagany przepływ powietrza falownik może pracować normalnie jednak może to powodować awaryjne wyłączenia i doprowadzić może do uszkodzeń falownika. „ Najczęściej obciążenie falownika jest znacznie poniżej znamionowej, a temperatura otoczenia jest niższa niż 40°C.„ Jednakże czas pracy niektórych komponentów (np. płytek elektroniki, wentylatorów lub kondensatorów) obniża się !

Należy pamiętać, że straty cieplne falownika podawane w katalogach i podręcznikach dotyczą pełnego obciążenia.
Przy niepełnym obciążeniu straty cieplne spadają w podobnej proporcji.

Obniżanie temperatury szafy napędowej

W zależności od typu i ilości zamontowanych falowników, zgodnie z ich dokumentacją oraz ilością zamontowanych urządzeń dodatkowych, zastosować należy odpowiednią ilość wentylatorów i kratek wlotowych. Wymiana powietrza powinna odbywać się w sposób ciągły w zależności od temperatury we wnętrzu szafy, najprościej jest to do zrealizowania za pomocą specjalnego termostatu. Oczywiście w dużych i rozległych systemach szaf napędowych stosuje się dobezpieczanie za pomocą regulatorów elektronicznych i systemów wymuszonego chłodzenia z agregatami obniżającymi temperaturę (klimatyzatory do szaf).
- sprawdź w dokumentacji, zapotrzebowanie ilości m3 wymienianego powietrza w ciągu godziny
- zastosuj odpowiednie wentylatory, spełniające warunek powyżej
- zastosuj odpowiednie wloty (kratki) służące do czerpania wymienianego powietrza
- sprawdź czy czerpnia nie pobiera powietrza z wylotu wentylatora szafy napędowej
- ‰upewnij się, że kratki wlotowe i wylotowe powietrza są wystarczających rozmiarów i zostały właściwie rozmieszczone
- sprawdzaj cyklicznie (w zależności od zanieczyszczenia środowiska montażu) czystość mat filtrujących.

Otwory wlotowe i wylotowe

Upewnij się, że otwory wlotowe i wylotowe są wystarczających rozmiarów, jeżeli otwór wlotowy powietrza do szafy jest mniejszy niż otwór wlotowy powietrza do falownika to ilość dostarczonego do falownika może być zbyt mała. Podobnie jest w przypadku otworów wylotowych powietrza, im prostsza jest droga przepływu powietrza tym mniejszy otwór wentylacyjny jest potrzebny.

Pamiętaj
że również dodatkowe wyposażenie może generować znaczące straty mocy i wymagać chłodzenia: filtry, dławiki, rezystory hamowania, bezpieczniki. Weź pod uwagę generowane, dodatkowe ciepło przy doborze wentylatora.


Ocena: 4.57/5 opinii: 46