Układ Dahlandera 2 uzwojenia, 1 kierunek, 2 prędkości
Układ Dahlandera do przełączania liczby biegunów, bez bezpieczników, bez przekaźnika zabezpieczającego, 2 oddzielne uzwojenia, 1 kierunek obrotów, 2 prędkości obrotowe.

Opis działania

Naciśnięcie przycisku I powoduje wzbudzenie cewki stycznika Q17. Stycznik Q17 włącza niskie obroty silnika i po puszczeniu przycisku I podtrzymuje się poprzez swój łącznik pomocniczy 13-14 i łącznik przyciskowy 0. Do przełączenia między obrotami, zależnie od układu, należy albo najpierw nacisnąć na przycisk 0, albo bezpośrednio na przycisk dla innych obrotów. Oprócz wyłączenia przyciskiem 0 przy przeciążeniu następuje wyłączenie zestykiem rozwiernym 95-96 przekaźnika przeciążeniowego F2 i F21.

Dobór wielkości styczników
Q1, Q17 = I1 (niskie obroty)
Q2, Q21 = I2 (wysokie obroty)

I: niskie obroty (Q17)
0: zatrzymanie
II: wysokie obroty (Q21 + Q23)
Ocena: 4.44/5 opinii: 262