Układ Dahlandera, 2 kierunki, 2 prędkości [2]
Układ Dahlandera, 2 kierunki obrotów, 2 prędkości obrotowe z jednoczesnym łączeniem kierunku i prędkości obrotowej

Opis działania

Potrzebna liczba i kierunek obrotów dają się włączyć przez naciśnięcie jednego z czterech przycisków. Styczniki Q17, Q18, Q21 i Q23 posiadają samopodtrzymanie poprzez ich styki 14-13 i mogą zostać wyłączone tylko po naciśnięciu przycisku 0. Samopodtrzymanie styczników Q21 i Q22 jest tylko wtedy możliwe, gdy Q23 przyciągnął i zestyk Q23/13-14 lub 44-43 jest zamknięty.

Dobór wielkości styczników
F2, Q17, Q18 = I1 (niskie obroty)
F21, Q21, Q22 = I2
Q23 = 0,5 x I2 (wysokie obroty)

Opis
Q17: do przodu wolno
Q18: do tyłu wolno
Q21: do przodu szybko
Q23: stycznik gwiazdy
K1: stycznik pomocniczy
Q22: do tyłu szybko
0: zatrzymanie (STOP)
I: do przodu - wolno (Q17)
II: do tyłu - wolno (Q18)
III: do przodu - szybko (Q21 + Q23)
IV: do tyłu szybko (Q22 + Q23)

Ocena: 4.32/5 opinii: 28