Układ Dahlandera, 2 kierunki, 2 prędkości [1]
Układ Dahlandera, 2 kierunki obrotów, 2 prędkości obrotowe ze wstępnym wyborem kierunku obrotów.

Opis działania

Przez naciśnięcie przycisku I wzbudza się stycznik Q11. Stycznik Q11 wybiera kierunek obrotów do przodu i po puszczeniu przycisku I podtrzymuje się poprzez swój łącznik pomocniczy 14-13 i przycisk 0. Poprzez Q11/44-43 są czynne przyciski III i IV dla prędkości obrotowych. Przycisk III wzbudza Q17, który podtrzymuje się poprzez swój styk 14-13. Przycisk IV uruchamia styczniki Q23 i Q21 dla wysokich obrotów. Łącznik pomocniczy Q21/21-22 czyni nieczynnym przycisk III dla niskich obrotów. Dla zmiany prędkości obrotowej lub kierunku obrotów musi zostać ponownie naciśnięty przycisk 0.

Dobór wielkości styczników
Q11, Q12 = I2 (niskie i wysokie obroty)
F2, Q17 = I1 (niskie obroty)
F1, Q21 = I2
Q23 = 0,5 x I2(wysokie obroty)

Sterowanie
0: zatrzymanie
I: DO PRZODU (Q11)
II: DO TYŁU (Q12)
III: WOLNO (Q17)
IV: SZYBKO (Q21 + Q23)
Ocena: 3.78/5 opinii: 32