Trójfazowy rozrusznik samoczynny po stronie stojana
Trójfazowy rozrusznik samoczynny po stronie stojana ze stycznikiem sieciowym i rezystorami, wykonanie 2-stopniowe, 3-fazowe.

Opis działania

Przycisk I uruchamia stycznik stopni Q16 i przekaźnik czasowy K1. Samopodtrzymanie Q16/14-13 poprzez Q11, Q11/32-31 i przycisk 0. Silnik jest przyłączony do sieci z włączonym rezystorem R1 + R2. Odpowiednio do nastawionego czasu rozruchu zestyk zwierny K1/15-18 podaje napięcie na stopień rozruchu Q17. Stycznik stopni Q17 mostkuje stopień rozruchu R1. Jednocześnie zestyk zwierny Q17/14-13 włącza przekaźnik czasowy K2. Odpowiednio do nastawionego czasu rozruchu zestyk K2/15-18 podaje napięcie do stycznika sieciowego Q11. W ten sposób mostkowany jest drugi stopień rozruchu R2 i silnik biegnie z obrotami znamionowymi. Stycznik Q11 podtrzymuje się poprzez Q11/14-13. Zestyki rozwierne Q11/22-21 i Q11/32-31 pozbawiają napięcia Q16, Q17, K1 i K2. Wyłączenie przyciskiem 0. Przy przeciążeniu wyłączenie powoduje zestyk rozwierny 95-96 na przekaźniku zabezpieczającym F2 lub zestyk zwierny 13-14 wyłącznika silnikowego lub wyłącznika mocy. Przy jednostopniowym układzie rozruchowym nie występują: stycznik stopni Q17, rezystor R2 i przekaźnik czasowy K1. Przekaźnik czasowy K2 zostaje przyłączony bezpośrednio do Q16/13 a rezystor R2 swoimi zaciskami U1, V1 i W1 do Q11/2, 4, 6.

Dobór wielkości styczników
Napięcie rozruchu = 0,6 x Ue
Prąd załączenia = 0,6 x włączenie bezpośrednie
Moment rozruchowy = 0,36 x włączenie bezpośrednie
Q1, Q11 = Ie
Q16, Q17 = 0,6 x Ie
Napięcie rozruchu = 0,6 x Ue

Sterowanie
Q16: Stycznik stopni
K1: Przekaźnik czasowy
Q17: Stycznik stopni
K2: Przekaźnik czasowy
Q11: Stycznik sieciowy
Ocena: 4.00/5 opinii: 9