Basic

Basic
Podstawowe Szkolenia Akademii Falowników, szkolenie Basic trwa dwa dni z czego dzień pierwszy poświęcony jest części teoretycznej. Wprowadzenie do klasycznych układów napędowych, napędów z wykorzystaniem układów łagodnego rozruchu i układów napędowych z wykorzystaniem falowników.
Omówiona zostaje budowa falownika, zasoby fizyczne i programowe falowników, metodyka doboru i zamiany napędów oraz sposoby sterowania. Podział falowników od strony zasilania, metod sterowania (skalarne, wektorowe, DTC), stopnie ochrony i zastosowanie do poszczególnych, wybranych aplikacji napędowych.
Omówione zostają sposoby prawidłowej instalacji falowników z uwzględnieniem dobrych praktyk oraz przestrzegania wszelkich norm i Dyrektyw UE ze szczególnym uwzględnieniem kompatybilności elektromagnetycznej i zachowania bezpieczeństwa.
Dzień drugi szkolenia "Basic", poświęcony jest w całości praktycznej pracy z falownikami. Podłączanie, konfiguracja i programowanie falowników w podstawowych aplikacjach napędowych. Rozwiązywanie problemów związanych z błędami i dostosowaniem falownika do potrzeb i wymagań Użytkownika. Przedstawione aplikacje i zadania z zakresu uruchamiania obiektowego falownika, pozwalają na komfortową pracę z nowoczesnymi falownikami zarówno w pracy skalarnej jak i wektorowej.
Koszt szkolenia to zwrot kosztów noclegów i wyżywienia !