Sterowanie softstartem z zewętrznym stycznikiem bypass
Softstarty nie posiadające wewnętrznych styków obejściowych muszą mieć podłączony zewnętrzny stycznik dobierany dla kategorii AC-1. Należy także przewidzieć dodatkowe blokady. Podłączenie bypassu umożliwia bezpośrednie połączenie silnika z siecią co ogranicza straty mocy w układzie łagodnego rozruchu. Wysterowanie stycznika obejścia następuje po zakończeniu rampy łagodnego rozruchu (napięcie na wyjściu softstartu osiąga wartość napięcia sieciowego). Funkcja "Top-of-Ramp" jest przypisana do wyjścia przekaźnikowego 13/14.
Takie rozwiązanie pozwala automatycznie wysterować stycznik obejścia przez układ łagodnego rozruchu. Nie ma zatem potrzeby wykonywania odpowiedniego sterowania przez użytkownika. Ponieważ stycznik obejścia nie musi łączyć prądu rozruchowego silnika może być on wymiarowany według kategorii pracy AC-1.
Ocena: 3.58/5 opinii: 19