A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Zwrot energii do sieci


Podczas hamowania napędów o dużej bezwładności np. wirówki, młyny, maszyny wymagające nagłego hamowania następuje praca generatorowa silnika i zwiększone zostaje napięcie w obwodzie pośrednim falownika. Nadwyżka tego napięcia jest zazwyczaj wytracana w postaci ciepła, przez podłączony do tranzystora hamowania rezystor hamujący.
Falowniki o specjalnej konstrukcji lub odpowiednie moduły zewnętrzne pozwalają na zwrot takiej nadwyżki energii do sieci zasilającej.
Zastosowanie falowników z możliwością zwrotu energii jest szczególnie zalecane w tych aplikacjach, gdzie mamy do czynienia z częstym hamowaniem układów o dużej energii kinetycznej, potencjalnej lub zgromadzonej w masach wirujących.
Ocena: 4.42/5 opinii: 19