A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Wyjście cyfrowe


Wyjście cyfrowe (binarne-dwustanowe) falownika dowolnie programowalne, służy do przekazywania informacji o jego pracy i stanie falownika. Wyjścia te są wyjściami typu OC (otwarty kolektor) i powinny posiadać optoizolację w celu zwiększenia niezawodności.
W większości przypadków należy zasilić z zewnętrznego źródła. Szczególną uwagę należy zwrócić na obciążalność wyjścia tak aby nie doprowadzić do jego przeciążenia lub uszkodzenia.
Wyjście można przykładowo zaprogramować: praca, awaria, osiągnięcie częstotliwości zadanej, współpraca z hamulcem zewnętrznym, stop, przekroczenie prądu itp...
W falownikach produkowanych w obecnie, coraz częściej znajduje się obok wyjść przekaźnikowych, jedno lub kilka cyfrowych wyjść tranzystorowych.
Ocena: 4.00/5 opinii: 13