A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Wyjście analogowe


Wyjście analogowe to specjalne wyjście w falowniku, w większości przypadków programowalne i służące do przekazywania w postaci napięciowej lub prądowej odpowiedniej wielkości do np. systemu nadrzędnego sterowania lub do następnego falownika.
Wyjście to może być zaprogramowane i skalowane przekazując: częstotliwość wyjściową falownika, prąd wyjściowy, moment..itp.
Standardowo wyjścia analogowe obsługują poniższe zakresy:
0...20 mA
4...20 mA

0...10 V
Wyjścia te powinny być zabezpieczone przed zwarciem lub przeciążeniem.

Uwaga !
Do podłączania wyjść analogowych, należy zawsze stosować przewody ekranowane i zapewnić połączenie zakończenia ekranowania wysoko-częstotliwościowego z uziemieniem (PE).


Ocena: 4.00/5 opinii: 10