A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Układ nawrotny


Stycznikowy układ nawrotny służy do sterowania silnikiem w 2 kierunkach.
Układ nawrotny zbudowany jest z kombinacji połączeń 2 styczników ze stykami mocy o prądzie minimum równym prądowi nominalnemu silnika, blokady elektrycznej połączeń styków pomocniczych styczników, zabezpieczenia przeciążeniowego (wyłącznik silnikowy lub termiczny przekaźnik przeciążeniowy).
Układ połączeń faz zasilających silnik przez styczniki jest następujący:
dla stycznika K1: L1-U, L2-V, L3-W
dla stycznika K2: L3-U, L2-V, L1-W
Bardzo często w układach nawrotnych stosowane są obok blokady elektrycznej blokady mechaniczne, nie zezwalające na jednoczesne zamknięcie obydwu styczników.
Ocena: 3.58/5 opinii: 24