A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Tranzystor hamowania


W przypadku pracy generatorowej np. w podczas hamowania napędu, silnik zwraca energię do obwodu pośredniego regulatora, w obwodzie pośrednim następuje wzrost napięcia i jeżeli napięcie to przekroczy wartość dopuszczalną, falownik zgłasza błąd pracy generatorowej i wyłącza się.
Tranzystora hamowania, który znajduje się wewnątrz lub na zewnątrz falownika łączymy z rezystorem hamującym. Jeżeli w obwodzie pośrednim pojawi się napięcie przekraczające wartość zaprogramowaną (lub stałą np. 750 VDC) następuje wysterowanie tranzystora hamowania, w wyniku czego do obwodu pośredniego zostaje podłączony rezystor hamowania. Zwracana do tego obwodu energia hamowania, zostaje zamieniona w ciepło nie dopuszczając tym samym do dalszego wzrostu napięcia w obwodzie pośrednim falownika.

Zobacz także: Rezystor hamowania


Ocena: 4.55/5 opinii: 20