A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Transformator separacyjny


Transformator separacyjny - specjalne wykonanie transformatora o przekładni równej 1 i posiadający separację galwaniczną pomiędzy uzwojeniem pierwotnym i uzwojeniem wtórnym. Transformatory separacyjne stosuje się jako jedno z zabezpieczeń przeciwporażeniowych. Warunkiem poprawnej i bezpiecznej pracy transformatora jest nieuziemiony punkt zerowy uzwojenia wtórnego. Transformator separacyjny eliminuje drogę powrotu prądu porażeniowego jaki może wystąpić na skutek uszkodzenia izolacji elektrycznej podłączonego urządzenia.
Ocena: 3.47/5 opinii: 19