A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Technika 87Hz


Tryb pracy z charakterystyką 87Hz jest możliwy dla silników, które przy swojej znamionowej częstotliwości, mogą być podłączone zarówno w trójkąt jak i gwiazdę. Podłączenie w obwód gwiazdy z napięciem pomniejszonym o pierwiastek z trzech oznacza, że prędkość może być powiększona o współczynnik √3 z częstotliwości silnika (87Hz) przy niemal niezmienionym momencie. Dla tego trybu pracy, np. silnik 230/400V jest podłączony w trójkąt (50Hz / 230V) – jednak przekształtnik częstotliwości sparametryzowany jest na 87Hz/ 400V (dla zasilania 400V).

To znaczy, że od znamionowej częstotliwości (50Hz / 230V) napięcie stale wzrasta, aż do fmax = 87Hz. Silnik więc nie pracuje w zakresie osłabiania pola, lecz ze stałym strumieniem.
Ocena: 4.67/5 opinii: 3