A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Straty mocy silnika elektrycznego


Straty mocy silnika elektrycznego składają się z następujących czynników:
- straty w uzwojeniach stojana
- straty w rdzeniu
- straty mechaniczne
- straty w klatce wirnika.
Straty mocy powodują nagrzewanie się silnika co jest szkodliwe dla jego pracy i ma wpływ na układ sterujący i sprawność silnika. Sprawność silnika jest ilorazem mocy oddanej na wale i mocy pobranej z sieci zasilającej. Przy niskich obrotach silnika jego wentylator nie jest zdolny zapewnić wystarczającej ilości powietrza do odbioru ciepła. Ten problem powstaje, jeżeli moment obciążenia jest stały w całym obszarze regulacji prędkości silnika. Ta zmniejszona wentylacja decyduje o dopuszczalnej wartości stało momentowego obciążenia silnika. Jeżeli silnik pracuje w obszarze regulacji prędkości ze 100% momentem obciążenia i jego prędkośćobrotowa jest mniejsza od połowy jego prędkości nominalnej, wtedy silnik potrzebuje dodatkowego powietrza dla zapewnienia właściwego chłodzenia
Ocena: 3.53/5 opinii: 19