A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Stopień ochrony IP


Kodowany system ochrony przed dotykiem i penetracją czynników zewnętrznych. Kod składa się z oznaczenia IP (International Protection) oraz dwu cyfr, opis i znaczenie których znajduje się w poniższych tabelach.
Stopnie ochrony osób przed dostępem do części niebezpiecznych (1 cyfra):
IP xxopisokreślenie
0bez ochronybrak
1Ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych wierzchem dłoniPróbnik dostępu, kula o średnicy 50 mm, powinna zachować odpowiedni odstęp od części niebezpiecznych.
2Ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych palcemPrzegubowy palec probierczy o średnicy 12 mm i długości 80 mm powinien zachowań odpowiedni odstęp od części niebezpiecznych.
3Ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych narzędziemPróbnik dostępu o średnicy 2,5 mm nie może się zmieścić
4
5
6
Ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutemPróbnik dostępu o średnicy 1,0 mm nie może się zmieścić
Stopnie ochrony przed obcymi ciałami stałymi (1 cyfra):
IP xxopisokreślenie
0bez ochronybrak
1Ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych wierzchem dłoniPróbnik dostępu, kula o średnicy 50 mm, powinna zachować odpowiedni odstęp od części niebezpiecznych.
2Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 12,5 mm i większejPróbnik przedmiotowy, kula o średnicy 12,5 mm, nie może wchodzić całkowicie (cała średnica próbnika nie może przejść przez otwór w obudowie).
3Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 2,5 mm i większejPróbnik przedmiotowy, kula o średnicy 2,5 mm, nie może wchodzić całkowicie (cała średnica próbnika nie może przejść przez otwór w obudowie).
4Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1,0 mm i większejPróbnik przedmiotowy, kula o średnicy 1,0 mm, nie może wchodzić całkowicie (cała średnica próbnika nie może przejść przez otwór w obudowie).
5Ochrona przed pyłemPrzedostanie się pyłu nie jest całkowicie wykluczone, ale pył nie może wnikać w takich ilościach, aby zakłócić prawidłowe działanie aparatu, lub zmniejszać bezpieczeństwo.
6Ochrona pyłoszczelnaPył nie może wnikać.
Stopnie ochrony przed wodą (2 cyfra)
IP xxopisokreślenie
0bez ochronybrak
1Ochrona przed pionowo padającymi kroplami wodyPionowo padające krople wody nie wywołują szkodliwych skutków
2Ochrona przed pionowo padającymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy do 15°Pionowo padające krople wody przy wychyleniu obudowy o dowolny kąt do 15° od pionu w każdą stronę nie wywołują szkodliwych skutków.
3Ochrona przed natryskiwaniem wodąWoda natryskiwana pod dowolnym kątem do 60° od pionu z każdej strony nie wywołuje szkodliwych skutków.
4Ochrona przed bryzgami wodyWoda rozbryzgiwana na obudowę z dowolnego kierunku nie wywołuje szkodliwych skutków.
5Ochrona przed strugą wodyWoda lana strugą na obudowę z dowolnej strony nie wywołuje szkodliwych skutków.
6Ochrona przed silną strugą wodyWoda lana silną strugą na obudowę z dowolnej strony nie wywołuje szkodliwych skutków.
7Ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzieObudowa zanurzona krótkotrwale w wodzie, w znormalizowanych warunkach dotyczących ciśnienia i czasu powinna uniemożliwiać wnikanie takiej ilości wody, która powodowałaby szkodliwe skutki.
8Ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzieObudowa ciągle zanurzona w wodzie, w warunkach uzgodnionych między wytwórcą i użytkownikiem, lecz bardziej surowych niż według cyfry 7, powinna uniemożliwiać wnikanie takiej ilości wody, która powodowałaby szkodliwe skutki.

Ocena: 4.50/5 opinii: 12