A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Sterowanie wektorowe


W sterowaniu wektorem napięcia amplituda napięcia i częstotliwość wektora napięciowego sterowane są w zależności od poślizgu i prądu obciążenia. Zapewnia to szeroki zakres nastaw prędkości obrotowej i jej dokładność bez potrzeby użycia sprzężenia zwrotnego. Taki sposób sterowania (sterowanie U/f) preferowany jest podczas pracy równoległej kilku silników przy jednym przemienniku częstotliwości.W sterowaniu wektorowym z regulacją strumienia z pomierzonych prądów fazowych silnika ekstrapolowane są składowe czynne i bierne, a następnie porównywane są one z wartościami z modelu silnika i ewentualnie korygowane. Amplituda, częstotliwość i kąt wektora napięcia są sterowane w sposób bezpośredni. Umożliwia to pracę przy wartościach granicznych prądu, szerokie zakresy nastaw prędkości obrotowej i dużą jej dokładność. Jakość dynamiki napędu jest szczególnie widoczna w przypadku niskich prędkości obrotowych, np. podnośniki, nawijarki.
Ogromną zaletą technologii wektorowej bezczujnikowej jest regulacji strumienia silnika przy wartościach bliskich znamionowemu strumieniowi silnika. Dzięki temu dynamiczna regulacja momentu obrotowego typowa dla silników prądu stałego możliwa jest również w przypadku asynchronicznych silników trójfazowych.

Zobacz także: Sterowanie skalarne


Ocena: 3.85/5 opinii: 41