A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Sterowanie skalarne


Sterowanie skalarne jest najprostszą metodą sterowania układem napędowym falownik – silnik indukcyjny. W metodzie sterowania skalarnego wykorzystywana jest zależność częstotliwości wyjściowej i napięcia wyjściowego U/f=const. (charakterystyka liniowa lub U/f2 charakterystyka kwadratowa). W związku z tym układ sterowania nie oddziałuje na wzajemne położenie wektorów prądów i strumieni skojarzonych i tym samym nie ma możliwości prawidłowej kontroli procesów przejściowych w takim napędzie.
W układzie sterowania skalarnego U/f=const stabilizacja strumienia magnetycznego w silniku uzyskiwana jest na podstawie proporcjonalnej zmiany wartości napięcia i częstotliwości zasilania tj. przez utrzymanie stałego stosunku U/f. Wadą układu sterowania skalarnego jest brak kontroli silnika w stanach przejściowych nad istotnymi wielkościami silnika takimi jak m.in. prąd, moment elektromagnetyczny czy strumień magnetyczny.
 
Uwaga !
Stosunek U/f to: 400/50=8, przykładowo: f = 2,5Hz U=20V, zwracajmy uwagę przy doborze falowników skalarnych na niskie napięcie przy niskich częstotliwościach.

Zobacz także: Sterowanie wektorowe


Ocena: 4.65/5 opinii: 48