A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Silnik reluktancyjny


Prędkość obrotowa silników reluktancyjnych synchronicznych w zakresie od biegu jałowego do momentu maksymalnego jest funkcją częstotliwości napięcia zasilania tzn., że przy dowolnych zmianach obciążenia silnika w podanych granicach, przy zachowaniu stałej częstotliwości zasilania, zachowujemy stałą prędkość obrotową silnika.

Przykładem zastosowań tych silników mogą być napędy współbieżne i grupowe takie jak taśmociągi, transportery, mechanizmy przesuwające i przemieszczające, napędy jezdne itp. gdzie wymagana jest jednakowa prędkość obrotowa wielu silników wspólnie zasilanych. Innym miejscem zastosowań mogą być linie produkcji włókien i taśm, napędy wysokoobrotowych szlifierek i elektrowrzecion, siłowników gdzie wymagana jest stała prędkość obrotowa napędów z brakiem wrażliwości silników na zmiany obciążenia i wahania amplitudy napięcia zasilania.
Ocena: 4.72/5 opinii: 18