A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

SELV


Separated or Safety Extra-Low Voltage - źródło bardzo niskiego napięcia nie posiadającego uziemienia ochronnego. Napięcie to jest niższe niż 50 V dla prądu przemiennego i mniejsze niż 120 V dla napięcia stałego.

Zobacz także: FELV i PELV


Ocena: 4.00/5 opinii: 13