A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Rozruch gwiazda-trójkąt silnika


Zasada działania rozrusznika gwiazda-trójkąt polega na tym, że w pierwszej fazie przy spieszania uzwojenia silnika połączone są w gwiazdę, przez co prąd jest obniżony. Po zaprogramowanym czasie następuje zmiana połączenia na połączenie w trójkąt, przy którym występuje pełny prąd, a także pełny moment obrotowy. W przypadku połączenia w trójkąt napięcie na każdym z uzwojeń silnika jest takie samo jak napięcie sieci. Prąd silnika rozkłada się na dwa uzwojenia równoległe ze współ czynnikiem 1/√3 w stosunku do prądu linii. Jeśli impedancja poszczególnych uzwojeń silnika wynosi Z, to suma impedancji uzwo jeń równoległych wynosi Z/√3. Gdy silnik jest połączony w gwiazdę, uzwojenia silnika są połączone szeregowo. Impedancja wynosi wówczas √3*Z, czyli ((√3*Z)/( Z/√3) = 3) 3 razy więcej niż podczas połączenia w trójkąt.

Ponieważ poziom napięcia jest taki sam, więc przy połączeniu w gwiazdę uzyskuje się 1/3 tego prądu co przy połączeniu w trójkąt. Jeśli zatem jest używany rozrusznik gwiazda-trójkąt, prąd połączenia w gwiazdę odpowiada 33% wartości w przypadku silnika połączonego w trójkąt.
Ocena: 3.47/5 opinii: 15