A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Rozruch bezpośredni silnika


Ze względu na niewielkie wymiary i bardzo niski koszt rozrusznika, najczęściej używany typ rozrucsznika silnikowego. Aparat rozruchowy składa się tylko ze stycznika głównego oraz termicznego lub elektro nicznego przekaźnika przeciążeniowego. Wadą tej metody jest to, że daje najwyższy możliwy prąd rozruchowy.
Normalna wartość jest od 6 do 8 razy większa od znamionowego prądu silnika, ale istnieją także wartości nawet 14-krotnie przekraczające prąd znamionowy.

Podczas rozruchu bezpośredniego wystę puje także bardzo wysoki moment rozruchowy, zazwyczaj wyższy niż wymaga tego dana instalacja. Powoduje to niepotrzebne naprężenie pasów napędowych, sprzęgieł i napędzanej instalacji.
Ocena: 4.22/5 opinii: 9