A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Rodzaje pracy silników elektrycznych


Praca ciągła - S1 Praca z obciążeniem stałym, trwającym tak długo aż zostanie osiągnięty stan równowagi cieplnej.
Praca dorywcza - S2 Praca z obciążeniem stałym, trwającym przez określony czas, krótszy niż czas potrzebny do osiągnięcia równowagi cieplnej, i następującym po tym czasie postojem, trwającym tak długo aż ustalona temperatury nie będzie się różnić o więcej niż 2oC od temperatury czynnika chłodzącego.
Praca okresowa przerywana - S3 Szereg identycznych okresów pracy, z których każdy obejmuje czas pracy przy obciążeniu stałym i czas postoju. Przy tym rodzaju pracy okres jest taki, że prąd rozruchowy nie wpływa w sposób znaczący na nagrzewanie się maszyny.
Praca okresowa przerywana z rozruchem - S4 Szereg identycznych okresów pracy, z których każdy obejmuje znaczący (ze względów cieplnych) czas rozruchu, czas pracy przy obciążeniu stałym i czas postoju.
Praca okresowa przerywana z hamowaniem elektrycznym - S5 Szereg identycznych okresów pracy, z których każdy obejmuje czas rozruchu, czas pracy przy obciążeniu stałym, czas szybkiego hamowania elektrycznego oraz czas postoju.
Praca okresowa długotrwała z przerwami jałowymi - S6 Szereg identycznych okresów pracy, z których każdy obejmuje czas pracy przy obciążeniu stałym i czas pracy przy biegu jałowym. W tym rodzaju pracy nie występuje czas postoju.
Praca okresowa długotrwała z hamowaniem elektrycznym - S7 Szereg identycznych okresów pracy, z których każdy obejmuje czas rozruchu, czas pracy przy obciążeniu stałym oraz czas hamowania elektrycznego. W tym rodzaju pracy nie występuje czas postoju.
Praca okresowa długotrwała ze zmianami prędkości obrotowej - S8 Szereg identycznych okresów pracy, z których każdy obejmuje czas pracy przy obciążeniu stałym odpowiadającym określonej uprzednio prędkości obrotowej i z jednego lub kilku czasów pracy przy innych obciążeniach odpowiadających innym prędkościom obrotowym (osiąganym np. przez zmianę liczby biegunów w przypadku silników indukcyjnych). W tym rodzaju pracy nie występuje czas postoju.
Praca z nieokresowymi zmianami obciążenia i prędkości obrotowej - S9 Praca, przy której na ogół obciążenie i prędkość obrotowa zmieniają się nieokresowo w dopuszczalnym zakresie. Praca ta obejmuje często przeciążenia, które mogą przekraczać znacznie pełne obciążenie.

Ocena: 4.42/5 opinii: 26