A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

PWM


Pulse Width Modulation - Modulacja szerokości impulsów. Metodą ta polega na zmianie szerokości impulsu o stałej amplitudzie i stałej częstotliwości. W modulacji napięcia wyjściowego falownika PWM obwód sterowania określa czas trwania okresów załączenia i wyłączenia tranzystorów falownika. Jest to realizowane na podstawie informacji o odstępach czasu między kolejnymi punktami przecięcia się nałożonych na siebie przebiegów modulacyjnych w układzie sterowania PWM: symetrycznego trójkątnego przebiegu nośnego z przesuniętymi o 120° sinusoidalnymi przebiegami modulującymi.
Ocena: 4.56/5 opinii: 32