A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Przekaźnik termiczny przeciążeniowy


Przekaźniki przeciążeniowe należą do grupy urządzeń zabezpieczających zależnych od prądu. Nadzorują temperaturę uzwojenia silnika pośrednio przez prąd płynący w przewodach zasilających i oferują cenną ochronę przed zniszczeniem spowodowanym:
- utknięcie silnika
- przeciążeniem
- zanik jednej z faz
Przekaźniki przeciążeniowe wykorzystują własność bimetalu do zmiany formy i stanu przy nagrzaniu. Gdy zostanie osiągnięta określona wartość temperatury, to zostaje przestawiony styk pomocniczy. Bimetal jest nagrzewany przez rezystory, przez które przepływa prąd silnika. Równowaga między ciepłem doprowadzanym i oddawanym ustala się w zależności od natężenia prądu przy różnych temperaturach. Gdy zostanie osiągnięta temperatura zadziałania, to przekaźnik powoduje wyzwolenie. Czas wyzwolenia zależny jest od natężenia prądu i obciążenia wstępnego przekaźnika. Dla wszystkich natężeń prądu musi on być mniejszy od czasu zagrożenia dla izolacji silnika. Z tego względu EN 60947 definiuje maksymalne czasy dla przeciążenia. Zdefiniowane są również minimalne czasy dla prądu granicznego i stanu zatrzymania silnika, aby uniknąć niepotrzebnych wyzwoleń.

Czułość na zanik fazy

Przekaźniki przeciążeniowe Z dzięki swojej konstrukcji stanowią skuteczne zabezpieczenie przy zaniku jednej fazy. Ich czułość na zanik fazy odpowiada wymaganiom IEC 947-4-1 i VDE 0660, część 102. Dzięki temu przekaźniki te spełniają również założenia konieczne przy ochronie silników EEx.

Zobacz także: Wyłącznik silnikowy


Ocena: 4.40/5 opinii: 50