A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Prąd utyku


Prąd utyku to zaprogramowana wartość prądu rozpoznawana przez falownik po wykryciu utyku silnika. W stanie utyku prąd wyjściowy musi przekroczyć wyznaczony w ten sposób limit. Jeżeli wartość parametru ograniczającego prąd wyjściowy zostanie zmieniona, wartość prądu utyku powinna być automatycznie (lub ręcznie) zmieniona.
W niektórych modelach falowników parametr ten jest powiązany z czasem utyku który definiuje po jakim czasie od chwili przekroczenia prądu utyku falownik ma wygenerować błąd i nastąpi jego wyłączenie.

Zobcz także: Czas utyku


Ocena: 4.69/5 opinii: 26